0_nha-ke-nghiep-thumb.jpg

Chuyện nối nghiệp của những nhãn hàng nổi tiếng nhất Việt Nam

12-11-2020

Ở hầu hết các công ty gia đình nổi tiếng nhất Việt Nam, thế hệ thứ nhất (F1) vẫn là những người điều hành trực tiếp và che phủ “cái bóng” lên người nối nghiệp. Thế nhưng, một vài người đã thực sự kế nghiệp từ cha mẹ mình và khởi tạo một kỷ nguyên mới.

content
Trang 1 của 5 trang (45 bài)12345>Cuối