0_truong-gia-binh-9-1475900636064.jpg

Chủ tịch FPT: 'Nếu không chuyển đổi số, sớm muộn sẽ thất bại'

02-05-2019

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch HĐQT FPT, cho rằng doanh nghiệp buộc phải chuyển đổi số, nếu không sẽ "thua về bậc và phải ra đi".

content