0_ttxvn_danh_be.jpg

Nghệ nhân Danh Bê gìn giữ, lưu truyền văn hóa nghệ thuật Khmer

16-03-2023

Không chỉ yêu thích, hết lòng với văn hóa nghệ thuật truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer, Nghệ nhân Ưu tú Danh Bê ở tỉnh Kiên Giang, còn góp phần bảo tồn, lưu truyền nền văn hóa nghệ thuật này.

content