0_masan-14162924.jpg

Masan Consumer đẩy mạnh kinh doanh quốc tế tại sự kiện HCM City Export 2023

26-05-2023

Tham gia sự kiện Diễn đàn và Xuất khẩu lần đầu của TP.HCM, Masan Consumer tạo lực đẩy phát triển cho hoạt động xuất khẩu, quảng bá sản phẩm Việt ra quốc tế.

content