• Trang chủ
  • Công nghiệp dược phẩm - Nhà Sáng Nghiệp
  • > Tag
  • > Công nghiệp dược phẩm
0_000000-e1505200668526.jpg

Nghị định mới về ngành Dược ảnh hưởng đến việc phân phối thuốc ở Việt Nam

24-11-2018

NHASANGNGHIEP.VN - Việt Nam sẽ cung cấp các cơ hội béo bở dài hạn cho các công ty dược phẩm và chăm sóc sức khỏe. Quốc gia đang thu hút đầu tư nước ngoài lớn hơn vào ngành công nghiệp dược phẩm trong nước của mình. Rủi ro vẫn còn cho các nhà sản xuất thuốc tìm cách phân phối các sản phẩm đổi mới của họ trong nước.

content