0_bamboo-airways-1-16784457224971054281972.jpg

Bamboo Airways mở đường bay Bình Định - Cần Thơ, Bình Định - Đà Lạt

11-03-2023

Làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định, Tổng giám đốc Bamboo Airways cho biết đơn vị này dự kiến mở 2 đường bay mới: Bình Định - Cần Thơ và Bình Định - Đà Lạt.

content