0_10-11-20220-4571-1668049704.jpg

[ĐIỂM TIN DOANH NGHIỆP] Bamboo Airways khai trương văn phòng tại Australia

14-11-2022

(Nhasangnghiep.vn) - Văn phòng của Bamboo Airways đặt tại sân bay Sydney là đầu mối điều hành, giám sát hoạt động, thúc đẩy và khai thác tiềm năng hành khách tại châu Đại Dương.

content