0_eFounders_Initiative_Asia_Launch.jpg

Khởi động chương trình 'Sáng kiến Nhà sáng lập Thương mại điện tử' cho doanh nhân châu Á

29-03-2018

Đây là chương trình do Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) và Trường Kinh doanh Alibaba tổ chức tại học viện Alibaba, Hàng Châu, Trung Quốc với 37 học viên đăng ký.

content