0_goalhabits_161221.jpg

Nguyên tắc dùng người của nhà sáng lập Tập đoàn Honda: Thả diều bằng tay thuận

03-10-2018

Hãy cố gắng phân tích chính bạn dựa trên các thông số này. Hãy nhìn toàn cục, đừng quá đi sâu vào chi tiết.

content
Trang 1 của 3 trang (27 bài)123>Cuối