0_nguyen-duong2.jpg

Nhà sáng lập Cempartner Nguyễn Dương: ‘Đừng bán, hãy giúp khách hàng mua hàng’

12-03-2018

Với tư tưởng này, người bán hàng sẽ xem nhiệm vụ của họ thực chất là đi tìm sản phẩm cho khách hàng, thay vì “đi săn” khách hàng cho sản phẩm của mình.

content
Trang 1 của 2 trang (19 bài)12>Cuối