0_brian-chesky-air07_a1.jpg

4 bài học khởi nghiệp từ nhà sáng lập Airbnb

23-01-2019

Brian Chesky không bao giờ hình dung mình sẽ trở thành một nhà khởi nghiệp. Ý tưởng về Airbnb đến với anh một cách tình cờ.

content
Trang 1 của 3 trang (29 bài)123>Cuối