0_AI-tri-tue-nhan-tao_12800.jpg

Các startup AI của Việt Nam còn non trẻ

01-02-2019

Tại Việt Nam, có sáu trường đại học có môn học về trí tuệ nhân tạo là Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ, Đại học Việt – Pháp, Học viện Bưu chính Viễn Thông và Đại học FPT.

content
Trang 1 của 3 trang (25 bài)123>Cuối