0_kem.jpg

Ông Tư Bảo - Ông tổ nghề kềm ở Bến Tre

10-03-2018

Ông Võ Văn Bảo (Ông Tư Bảo) là ông tổ làm ra cây kềm làm móng Việt Nam ngày nay.

content