0_robot-ma.jpg

FOUNDER&TECH: 'Xenobot' - robot mới nhất của thế giới được tạo ra từ các tế bào động vật sống

09-02-2020

NHASANGNGHIEP.VN - Nghiên cứu mới này đưa các nhà khoa học tiến một bước gần hơn để trả lời cách các tế bào khác nhau phối hợp với nhau để thực hiện tất cả các quá trình phức tạp xảy ra hàng ngày ở động vật và con người.

content
Trang 3 của 34 trang (333 bài)Đầu<12345...>Cuối