0_elon-1x-1.jpg

Elon Musk: 'Tôi thực sự đã không muốn làm CEO của Tesla'

06-02-2020

NHASANGNGHIEP.VN - Qua nhiều thay đổi, cuối cùng, Musk đã trở thành CEO vào tháng 10 năm 2008 sau khi quyết định đầu tư nhiều tài sản cá nhân của mình vào công ty.

content
Trang 3 của 34 trang (334 bài)Đầu<12345...>Cuối