0_bob-iger-steve-jobs-797.jpg

CEO Bob Iger: Nếu Steve Jobs vẫn còn sống đến ngày hôm nay, Apple và Disney sẽ hợp nhất

19-09-2019

NHASANGGNHIEP.VN - Iger đã đề cập đến mối quan hệ của ông với Steve Jobs, bao gồm cả việc mua lại Pixar của Disney năm 2006 và các thỏa thuận giữa Disney và Apple về nội dung và hơn thế nữa. Iger cũng viết rằng ông tin rằng nếu Steve Jobs vẫn còn sống đến ngày hôm nay, Apple và Disney sẽ hợp nhất.

content
Trang 1 của 22 trang (217 bài)12345...>Cuối