0_page1.jpg

Nhà sáng lập Google và giấc mơ thay đổi thế giới

01-03-2018

Từ nhỏ, Larry Page đã vẽ ra những giấc mơ lớn với ý nghĩ dùng công nghệ thay đổi cuộc sống của con người và thế giới.

content