0_ikea.jpg

Để công ty sống mãi, tỷ phú IKEA không cho ai thừa kế tài sản

02-02-2018

Kamprad lập ra một cấu trúc phức tạp từ những năm 1980 để đảm bảo rằng công ty nằm ngoài sự kiểm soát trực tiếp của gia đình.

content