0_ceo-doanh-nhan-nguyen-nghia-nhat-x1600.jpg

Giấc mơ nền kinh tế giao thương không ngủ của CEO 8x

22-01-2019

Nguyễn Nghĩa Nhật muốn xây dựng một nền tảng hỗ trợ người bán hàng ở Việt Nam, đặc biệt là giao thương với nước ngoài.

content
Trang 1 của 7 trang (70 bài)12345...>Cuối