0_18Tech.JPG

Hoa Kỳ: Học sinh San Jose tạo quỹ phi lợi nhuận ‘18Tech Ventures' để phổ thông đổi mới công nghệ

03-08-2019

NHASANGNGHIEP.VN - Hai học sinh đã giúp kết nối các sự kiện hackathon ở các khu vực khác nhau như Ontario, Texas và New Jersey với các tài nguyên để cho phép sinh viên vận hành chương trình phát triển phần mềm của riêng họ, mang đến cho người tham gia cơ hội tuyệt vời để xây dựng và đổi mới. 18Tech được giới thiệu là "Con đường xây dựng một trong những tổ chức phi lợi nhuận lớn nhất của Mỹ dành riêng cho giáo dục công nghệ."

content
Trang 1 của 9 trang (81 bài)12345...>Cuối