0_vu-tien-loc-vcci-1.jpg

ĐBQH Vũ Tiến Lộc: Công ước 98 đáp ứng thực tiễn kinh tế Việt Nam

07-06-2019

Việt Nam tham gia Công ước 98 của Tổ chức Lao động quốc tế là phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng và Hiến pháp Việt Nam.

content
Trang 4 của 10 trang (92 bài)Đầu<12345...>Cuối