0_teo-in-indonesia.jpg

1000 nhà sáng lập công nghệ tài chính thế giới - Số 7: Kelvin Teo, đồng sáng lập của Funding Societies và Modalku (Singapore)

19-10-2018

NHASANGNGHIEP.VN - Hiệp hội tài trợ (Funding Societies) và Modalku là nền tảng tài chính ngang hàng lớn nhất Đông Nam Á hướng tới việc hỗ trợ các DNNVV phát triển kinh doanh và cung cấp khả năng tiếp cận tài chính.

content
Trang 76 của 92 trang (911 bài)Đầu<...7677787980...>Cuối