0_HHDN.jpg

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang: Cầu nối hiệu quả giữa chính quyền và doanh nghiệp

12-03-2018

Với vai trò là cầu nối giữa chính quyền và doanh nghiệp, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang đã thực hiện tốt việc tập hợp phản ánh, kiến nghị, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.

content