0_Jack-Ma-the-Founder-of-Alibaba.jpg

Jack Ma rời khỏi các vị trí của Alibaba trước khi chuyển giao quyền điều hành vào tháng 9

20-03-2019

NHASANGNGHIEP.VN - Các quan chức Alibaba nói rằng động thái mới nhất này là hoạt động bình thường trong ngành.

content
Trang 6 của 40 trang (394 bài)Đầu<...678910...>Cuối