0_ty-phu-Bernard-Arnault.jpg

Ông chủ Louis Vuitton vượt Bill Gates thành người giàu thứ nhì thế giới

17-07-2019

Tổng tài sản của Bernard Arnault vừa đạt 107,6 tỷ USD, nhiều hơn Gates 200 triệu USD.

content
Trang 2 của 39 trang (382 bài)Đầu<12345...>Cuối