0_aldi2.jpg

1000 nhà sáng lập công nghệ tài chính thế giới - Số 8: Aldi Haryopratomo, nhà sáng lập MAPAN và CEO của GO-PAY (Indonesia)

22-10-2018

NHASANGNGHIEP.VN - Aldi đã dành toàn bộ sự nghiệp của mình để hỗ trợ các cộng đồng thu nhập thấp hơn để cải thiện cuộc sống của họ.

content
Trang 1 của 27 trang (268 bài)12345...>Cuối