0_0000000000000000000-a2(1).jpg

Những Tổ nghề nổi tiếng thế giới - Số 5: Thương gia Mikimoto Kōkich, ông tổ nghề nuôi cấy ngọc trai hiện đại của Nhật Bản

07-12-2018

NHASANGNGHIEP.VN - Công nghệ mới của Mikimoto Kōkich cho phép ngành công nghiệp ngọc trai nuôi cấy của Nhật Bản nhanh chóng mở rộng sau năm 1916; đến năm 1935 đã có 350 trang trại ngọc trai ở Nhật Bản sản xuất 10 triệu viên ngọc trai nuôi cấy hàng năm.

content
Trang 1 của 7 trang (68 bài)12345...>Cuối