0_tam-le-01.jpg

Doanh nhân gốc Việt Tan Le: Nhà sáng lập công ty nghiên cứu não bộ Emotiv

18-02-2019

NHASANGNGHIEP.VN - Tan Le rời Việt Nam năm lên bốn tuổi. Cô thành lập công ty nghiên cứu não bộ Emotiv vào năm 2011. Emotiv đã cung cấp công nghệ cho một người bị liệt tứ chi để lái chiếc xe Công thức 1 bằng suy nghĩ.

content