0_nguyen-phung-phong-kyluc-3-1.JPG

Nguyễn Phùng Phong: Trí nhớ siêu phàm của một người Việt

26-01-2018

NHASANGNGHIEP - Ai cũng nghĩ vậy bởi, người đó đã biểu diễn “nhắm mắt đọc lại 500 chữ số sắp xếp ngẫu nhiên, không sai chữ số nào” sau khi ghi vào bộ nhớ mình 500 chữ số ấy đúng 15 phút (trong Hội ngộ Kỷ lục gia Lần thứ 30, tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 29/8/2015). Anh là Nguyễn Phùng Phong – Kỷ lục gia Trí nhớ đầu tiên của Việt Nam.

content
Trang 6 của 8 trang (73 bài)Đầu<...678>Cuối