0_apple.jpg

Kỷ niệm 43 năm Steve Jobs, Steve Wozniak, và Ronald Wayne thành lập Apple Inc, năm 1976

01-04-2019

Apple Inc. là một tập đoàn công nghệ máy tính của Mỹ có trụ sở chính đặt tại Cupertino, California. Apple được thành lập ngày 1 tháng 4 năm 1976 dưới tên Apple Computer, Inc., và đổi tên thành Apple Inc. vào đầu năm 2007.

content
Trang 4 của 8 trang (73 bài)Đầu<12345...>Cuối