0_be-group-ceo-1_wmux.jpg

CEO Trần Thanh Hải của Tập đoàn beGroup từ chức và làm cố vấn chiến lược

30-12-2019

NHASANGNGHIEP.VN - Begroup cho biết trọng tâm của nó vào năm 2020 sẽ tập trung vào hoạt động kinh doanh vận tải - beBike và beCar - để giành thị phần lớn hơn. Công ty cũng đã ra mắt các dịch vụ tài chính - beFinancial hợp tác với VP Bank - và nghiên cứu việc giao thực phẩm.

content