0_luu-loi-4.jpg

Top 100 nhà sáng lập công nghệ tài chính thế giới - Số 4: Lưu Thế Lợi, đồng sáng lập và CEO của Kyber Network (Việt Nam/Singpore)

14-10-2018

NHASANGNGHIEP.VN - CEO Lưu Thế Lợi cũng là nhà nghiên cứu, anh tập trung vào một số vấn đề về tiền điện tử từ việc cải thiện an ninh đến nâng cao khả năng mở rộng và khả năng sử dụng của tiền điện tử công cộng.

content
Trang 1 của 2 trang (13 bài)12>Cuối