• Trang chủ
  • Phòng thương mại và công nghiệp việt nam - Nhà Sáng Nghiệp
  • > Tag
  • > Phòng thương mại và công nghiệp việt nam
0_VU-TIEN-LOC-QT1_3424.jpg

TS. Vũ Tiến Lộc: Kinh tế Việt Nam 'gian nan' và 'dũng cảm' trong năm 2019

09-01-2020

Nếu phải nói đến 2 từ khóa miêu tả bức tranh kinh tế Việt Nam 2019, TS. Vũ Tiến Lộc chọn "gian nan" và "dũng cảm"...

content