• Trang chủ
  • Phát triển bền vững - Nhà Sáng Nghiệp
  • > Tag
  • > Phát triển bền vững
0_anh-nhan-giai-6955-1667793066.jpg

[ĐIỂM TIN DOANH NGHIỆP] Vinamilk nhận hai giải thưởng quốc tế về phát triển bền vững

07-11-2022

(Nhasangnghiep.vn) - Giải thưởng "Doanh nghiệp dẫn đầu CSR và ESG" và "Doanh nghiệp CSR Việt Nam xuất sắc" vừa được trao cho Vinamilk tại Hội nghị toàn cầu về phát triển bền vững.

content