• Trang chủ
  • Người kế nghiệp - Nhà Sáng Nghiệp
  • > Tag
  • > Người kế nghiệp
0_b868f1e2923260d4382db824c541f96ef16f666e.jpg

Các 'cậu ấm cô chiêu' nhà đại gia Việt điều hành doanh nghiệp ra sao?

11-06-2020

Mới có 1/3 những thành viên kế thừa của các đại gia Việt được trao cơ hội lãnh đạo doanh nghiệp, tập đoàn của gia đình tuy nhiên, phần lớn những cậu ấm cô chiêu đều muốn được dẫn dắt quá trình đổi mới trong doanh nghiệp.

content
Trang 1 của 2 trang (12 bài)12>Cuối