1313_a8.jpg

Logivan, Ami, Foody và Tiki: Một cái nhìn tổng quan về Startup Việt Nam

11-10-2018

NHASANGNGHIEP.VN - Một báo cáo của Viện Sáng lập Topica cho biết đầu tư khởi nghiệp ở Việt Nam là 291 triệu USD vào năm 2017, tăng 42% so với năm 2016.

content