0_kim-cuong-09c.jpg

Louis Vuitton vừa mua viên kim cương lớn thứ hai thế giới

26-01-2020

Thương hiệu xa xỉ Louis Vuitton vừa mua viên kim cương lớn thứ hai trên thế giới với 'hàng triệu đô la' chưa được tiết lộ. Giá trị cuối cùng của viên kim cương Sewelô sẽ được quyết định bởi một số yếu tố - không chỉ kích thước, mà còn cả màu sắc, độ trong và cách cắt.

content