0_warren-buffett-lxLIx.jpg

Cuối cùng, Warren Buffett cũng có iPhone mới thay cho điện thoại nắp gập cũ

26-02-2020

NHASANGNGHIEP.VN - Warren Buffett, một trong những cổ đông lớn nhất của Apple, cuối cùng sở hữu một trong những sản phẩm phổ biến nhất của công ty này.

content
Trang 1 của 3 trang (23 bài)123>Cuối