• Trang chủ
  • Doanh nghiệp gia đình - Nhà Sáng Nghiệp
  • > Tag
  • > Doanh nghiệp gia đình
0_ngoc-my-alphanam-9120253_anh-2.jpg

Niềm tin và chuyện kế nghiệp của ái nữ nhà Alphanam

08-07-2019

Đối với ái nữ nhà Alphanam Nguyễn Ngọc Mỹ, cái khó của doanh nghiệp gia đình không phải là lửa, mà là truyền được lửa và giữ được lửa.

content