• Trang chủ
  • Công nghệ thế giới - Nhà Sáng Nghiệp
  • > Tag
  • > Công nghệ thế giới
0_a1.jpg

1000 nhà sáng lập công nghệ tài chính thế giới - Số 1: Ayesha Khanna, đồng sáng lập và CEO tại ADDO AI (Singapore)

11-10-2018

NHASANGNGHIEP.VN - Vào năm 2017, ADDO AI được giới thiệu trên tạp chí Forbes là một trong bốn công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu ở châu Á và Ayesha được tạp chí Forbes bình chọn là một trong những doanh nhân nữ khởi nghiệp thành công ở Đông Nam Á.

content