• Trang chủ
  • Câu chuyện thương hiệu - Nhà Sáng Nghiệp
  • > Tag
  • > Câu chuyện thương hiệu
0_ceo-christy-trang-le-765.jpg

[VIETKINGS - CÂU CHUYỆN THƯƠNG HIỆU] CEO Christy Trang Le của Go-Viet và kế hoạch mang đến một nền tảng đa dịch vụ cho tất cả người Việt Nam

03-09-2019

NHASANGNGHIEP.VN / VIETKINGS - CEO của Go-Viet đã giải thích tại sao nền tảng một cửa của Gojek có thể tác động lớn đến người dùng và xã hội Việt Nam.

content