0_bob-CHAPEK-5-1.jpg

Bob Iger của Walt Disney rời ghế CEO, Bob Chapek sẽ nắm quyền

26-02-2020

NHASANGNGHIEP.VN - CEO Walt Disney Robert Iger sẽ thôi giữ chức giám đốc điều hành, giao lại quyền điều hành cho người đứng đầu Disney Gardens Bob Chapek, công ty cho biết vào thứ ba, chấm dứt nhiều năm suy đoán về việc ai sẽ tiếp quản hãng phim quyền lực nhất Hollywood.

content