0_so-3.jpg

10 công ty lâu đời nhất trên thế giới đến thế kỷ XXI

10-05-2019

NHASANGNGHIEP.VN - Nhiều công ty hay thương hiệu đã trải qua hơn 1,000 năm. Phần lớn chúng tập trung ở xứ sở Hoa Anh Đào, Nhật Bản. Trong đầu thế kỷ XXI, một số đã phải ngừng hoạt động.

content
  • 0_nguyen-dien-02.jpg

    Genda Shigyo: Công ty giấy lâu đời nhất Nhật Bản

    12-05-2019

    NHASANGNGHIEP.VN - Nhật Bản là quê hương của hơn một nửa số doanh nghiệp trên thế giới được thành lập trước năm 1700. Và chỉ có một số ít các công ty trên thế giới lớn tuổi hơn Genda Shigyo.